english română

Prezentarea proiectului

Relaţia dintre patrimoniu cultural (şi materiile sale prime) şi perioadele-cheie din istoria României este probabil una mai puţin evidentă; preferinţa pentru anume podoabe, din anume materii prime - naturale sau antropice - este nu numai un indicator social, dar şi un "marker" etnic, schimbările din structura inventarelor funerare fiind unul dintre subiectele preferate ale arheologilor. Acest proiect îşi propune însă de a ridica chestiunea "materiilor prime" de la stadiul de speculaţie, la un prim palier de certitudini.

    Scopurile proiectului pot fi structurate pe mai multe nivele:
  • Nivelul de bază: identificarea materialelor şi materiilor prime din colecţiile de arheologie, în special podoabe nemetalice; alcătuirea unui e-manual, cu acces liber pe Internet, care să sistematizeze aceste materiale, să le descrie şi ilustreze; această colecţie "taxonomică" va fi însoţită de exemplificări arheologice şi geologice, cât şi de hărţi de distribuţie a materiilor prime (funcţie de accesibilitate).
  • Nivelul competiţional de vârf, care va antrena toţi membri consorţiului, care va avea ca scop stabilirea originii chihlimbarului de sorginte arheologică, printr-un set de analize fizice şi chimice încrucişate ("cross-testing") comparat cu date similare obţinute din probe de chihlimbar cu origine geologică certă, cât şi cu literatura internaţională în materie. Răspunsurile pe care proiectul le va da vor fi de cel mai mare interes naţional şi internaţional, astfel de studii fiind de mai multă vreme dezvoltate în numeroase ţări din zonă (precum Lituania, Polonia, Germania, Ungaria, spaţiul ex-iugoslav, etc). Generarea şi execuţia acestui proiect este obligatorie pentru înscrierea României într-un mult mai amplu efort internaţional de "trasare" a marilor rute comerciale din trecut, insemnând, simplu, rescrierea istoriei Europei, înţelegerea vechimii relaţiilor comerciale şi politice la nivel continental; se vor deschide astfel noi posibilităţi de antrenare a României în proiecte de cercetare europene.
  • Nivelul "formativ" vizează crearea de unelte de perfecţionare profesională, în primul rând a personalului de cercetare şi muzeistic existent, cât şi mecanisme de stimulare a interesului tinerilor cercetători sau studenţi, în curs de formare, pentru o abordare pluridisciplinară; proiectul va stimula interdisciplinaritatea prin exemplificarea cea mai concretă a rezultatelor muncii în echipă şi a cooperării interinstituţionale, ilustrând capacitatea de răspuns a sistemului de cercetare la obiective şi priorităţi noi, prin consorţii specializate.
  • Nivelul "diseminare", prin acţiuni directe de informare a marelui public, a elevilor şi studenţilor, asupra rezultatelor concrete ale cercetării româneşti; vehiculul cel mai vizibil vor fi două expoziţii, una la început ("Chihlimbarul de Colţi" organizată de Muzeul Geologiei între 22 septembrie-30 octombrie 2007), ocazie cu care proiectul ROMANIT va fi lansat public, prin conferinţă de presă, iar una la sfârşit (martie-august 2010), organizată în cooperare de Muzeul Naţional de Istorie şi Muzeul Geologiei (cu titlul propus "Geologia şi Arheologia - o familie regăsită").
  • În fine, un nivel intermediar între "formare" şi "diseminare" va fi reprezentat de întâlniri organizate de Facultatea de Geologie cu studenţi ai Universităţii Bucureşti, de toate specialităţile, întâlniri destinate a promova ideea de "interdisciplinaritate" şi acţiunea în spiritul ei.

^ sus