english română

Specialişti

Conducător de proiect - Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR)
Nume şi prenume Funcţia în cadrul Proiectului Profesia,
Angajat la
Specializări Limbi străine cunoscute Experienţa
Teodor Eugen Silviu CS II, informatică (web, baze date), director proiect arheolog, şef secţie Informatică, MNIR arheologie romană, post-romană engleză, franceză 17 ani în cercetare; mai multe proiecte anterioare, ca partener
Trohani Gheorghe CS I, arheologie preistorică (La Tène) arheolog MNIR (secţie Arheologie) arheologie preistorică (La Tène) franceză, greacă 37 ani în cercetare
Bem Cătălin CS III, arheologie preistorică (neolitic - Hallstatt) arheolog MNIR (secţie Arheologie) arheologie preistorică franceză, engleză 12 ani în cercetare, proiecte anterioare
Radu Valentin CS, identificări osteologice arheozoolog MNIR (secţie Interdisciplinară) arheoihtiologie franceză, engleză 12 ani în cercetare, numeroase proiecte (partener)
Haită Constantin CS, sedimentologie, mineralogie, cartografie inginer geolog MNIR (secţie Interdisciplinara) sedimentologie, GIS franceză, engleză 14 ani în cercetare, numeroase proiecte (partener)
Silviu Oţa arheolog, epoca post-romană arheolog MNIR (secţie Arheologie) arheologie post-romană engleză, franceză 11 ani în cercetare
Ţentea Ovidiu arheolog, epoca romană arheolog MNIR (secţie Arheologie Preventivă) arheologie romană engleză, italiană 4 ani în cercetare, proiecte anterioare
Bocan Ionuţ arheolog, epoca romană arheolog MNIR (secţie Arheologie Preventivă) arheologie romană engleză 7 ani în cercetare, proiecte anterioare
Şecleman Doina Restaurator, specialist investigaţii (difractometrie) restaurator MNIR (şef secţie Restaurare-Investigaţii) investigaţii de laborator rusă, franceză 37 ani pe acelaşi profil de activitate
Bădescu Alexandru muzeograf, specialist evidenţă patrimoniu istoric, MNIR, secţie Patrimoniu arheologie romană, informatică franceză, rusă 10 ani de activitate; două proiecte (membru)
Nicolae Corina masterand, secretariat de proiect management de proiect MNIR, secţia Informatică arheologie romană, informatică engleză, franceză, germană 1 an de activitate; două proiecte (membru)
Popescu Mircea web-master management de proiect MNIR, secţia Informatică studii economice, web-master, baze de date online engleză 2 ani de activitate
Partener 1 - Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării (INCCR)
Nume şi prenume Funcţia în cadrul Proiectului Profesia,
Angajat la
Specializări Limbi străine cunoscute Experienţa
Niculescu Gheorghe responsabil proiect Fizician INCCR Investigaţii fizico-chimice engleză, franceză, italiană Analiză instrumentală
Petroviciu Irina Cercetător/ specialist Inginer chimist INCCR Investigaţii fizico-chimice pentru patrimoniul cultural engleză, franceză Spectroscopie cromatografie (materiale organice)
Balta Zizi Ileana analist investigaţii fizico-chimice Inginer chimist INCCR Investigaţii fizico-chimice pentru patrimoniul cultural engleză, franceză Analiză instrumentală
Barbu Olimpia Hinamatsuri analist investigaţii fizico-chimice Chimist INCCR Investigaţii fizico-chimice pentru patrimoniul cultural Restaurare engleză, franceză, italiană Analiză instrumentală, restaurare
Georgescu Migdonia Administrator baze date Inginer Tehnică de calcul engleză, franceză Analiză de imagini statistică matematică
Partener 2 - Institutul Geologic al României (IGR)
Nume şi prenume Funcţia în cadrul Proiectului Profesia,
Angajat la
Specializări Limbi străine cunoscute Experienţa
Ricman Călin Teodor CS I, responsabil proiect Geolog IGR Geocartografie, petrologie, geologie structurală, geologie regională germană, engleză, franceză Cartare şi editare hărţi geologice, studii petrologice
Gheuca Ion CS II Geolog IGR Geocartografie digitală   Cartare şi editare hărţi
Iamandei Stănilă CS II Geolog IGR Paleobotanică engleză, franceză palobotanică, paleoclimatologie
Iamandei Puică Eugenia CSII Geolog IGR Paleobotanică, Palinologie engleză paleobotanică
Dumitraş Delia Georgeta CS III Geolog IGR Mineralogie   cristalografie, mineralogie
Stelea Gabriela CS III Mineralog Cristalografie Mineralogie franceză Mineralogie RX
Paraschiv Valentin CS Geolog IGR Paleontologie, Paleobotanică engleză paleobotanică, paleoclimatologie, paleoecologie
Anitai Nicoleta AS Geolog IGR Masterat metalogenie şi petrologie engleză Termobarometrie
Rascov Milan AS Geolog IGR Sedimenologie engleză Bazine de sedimentare
Ghenciu Monica Iulia   Muzeograf IGR Mineralogie engleză, italiană Mineralogie
Eugen Mocanu   muzeograf   franceză Arhiva Muzeului de Geologie
Ivan Mădălina TI, TII, TIII, TS, altele Specialist relaţii publice Management relaţii publice    
Garofil Aurora   Inginer tehnolog Administraţie    
Alexandrescu Stela   Tehnician Preparare paleontologie sedimentologie franceză Pregătire probe pentru studiu analize
Partener 3 - Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică (UBFGG)
Nume şi prenume Funcţia în cadrul Proiectului Profesia,
Angajat la
Specializări Limbi străine cunoscute Experienţa
Neacşu Antonela responsabil proiect lector dr. geolog engleză, franceză 11 ani
Constantinescu Emil CS I profesor dr. geolog engleză franceză 41 ani
Popescu Gheorghe CS I profesor dr. geolog engleză, rusă, franceză 45 ani
Petrescu Laurenţiu Lucian CS II conferenţiar ing. geolog engleză, franceză 16 ani
Munteanu Loreta Virginia cercetător   ing. geolog engleză, franceză 9 ani
Ilinca Florentina asistent cercetare doctorand geolog engleză franceză 4 ani
Danci Dumitru tehnician   geolog   45 ani
Ilie Paul tehnician       25 ani
Partener 4 - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice (INSB)
Nume şi prenume Funcţia în cadrul Proiectului Profesia,
Angajat la
Specializări Limbi străine cunoscute Experienţa
Teodor Eugenia CS II, dr., responsabil proiect Biochimist, 1991 HPLC, enzimologie engleză, franceză Cromatografie de lichide (HPLC, TLC), bioanalize
Radu Gabriel Lucian profesor universitar, dr. Ing. Chimist, 1982 chimie analitică franceză engleză Managerială, Bioanalize
Liţescu Simona Carmen CS II, dr. Chimist, 1995 Electrochimie engleză, franceză Spectrometrie (FT-IR, UV-Vis, fluorescenţă)
Păun Gabriela CS III, dr. Ing. Chimist, 2005 Coloizi engleză, franceză Extracţii, bioseparări
Bucur Bogdan CS III, dr. Chimist, 2005 Biosenzori engleză, franceză Chimie analitică, biosenzori
Gatea Florentina CS III, doctorand Biochimist, 1991 Biochimie clinică engleză, franceză Metode de analiză (HPLC, TLC, electroforeză)
Rugină Alexandrina CS III, doctorand Biolog, 1992   franceză bioanalize
Diaconu Mirela CS, doctorand Chimist, 1997 Biochimie analitică franceză, engleză Chimie analitică, biosenzori
Bucur Mădălina CS, dr. Chimist, 2007 Electrochimie franceză, engleză Chimie analitică, biosenzori
Neagu Elena CS, doctorand Biolog, 1997 Taxonomie franceză, engleză bioanalize
Moroeanu Veronica CS, doctorand Biochimist, 2005 Master biochimie franceză, engleză Bioseparări
Albu (Bîrsan) Camelia Asistent de cercetare, doctorand Chimist, 2003 Chimie analitică engleză Chimie analitică, HPLC
Vasilescu Ioana Asistent de cercetare, doctorand Ing. Chimist, 2006 Chimie analitică engleză Spectrometrie (FT-IR, UV-Vis, fluorescenţă)
Dănila Alina Oana Asistent de cercetare Ing. Chimist, 2006 Master în Medicamente şi cosmetice engleză, germană HPLC
Baiant Elena T I tehnician, 1982     Tehnician laborator
Alionte Aurelia T II Tehnician, 2000     Tehnician laborator
Balasoiu Mariana L Tehnician, 2006     Laborant
Buzoianu Rodica T II Tehnician, 1997     Tehnician laborator
Partener 5 - Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN)
Nume şi prenume Funcţia în cadrul Proiectului Profesia,
Angajat la
Specializări Limbi străine cunoscute Experienţa
Ponta Corneliu Cătălin CS I, dr., Responsabil Proiect Chimist / IFIN irad. tehn., chimie rad., trat. patrim cultural engleză, franceză Chimie rad. (21 ani); Irad tehn (18 ani); Trat. patrim. cultural (9 ani)
Cutrubinis Mihalis CS III, dr. Fizician / IFIN biofizică, detecţia alimentelor iradiate engleză, germană greacă Spectrom. RES (10 ani); Securitate alim. (12 ani)
Moise Ioan Valentin CS III Ing. Fiz. / IFIN managementul calităţii, fizica electronică, iradiatoare gamma engleză franceză Irad.tehn. (12 ani); Resp.Managem. Calităţii (5 ani)
Georgescu Rodica CS III Fizician / IFIN spectrometrie RES, dozimetrie engleză franceză Spectrometrie RES (30 ani) ; Dozimetrie (8ani)
Virgolici Marian CS, doctorand (cromatografie GC-MS, HPLC) Chimist / IFIN Cromatografie, Analize PIXE Spectrometrie gamma engleză franceză italiană Cromatografie (2ani), Analize PIXE (4 ani) Spectrometrie gamma (4 ani)
Neguţ Daniel Constantin CS Fizician / IFIN metrologie, colorimetrie, incertitudine de măsurare engleză Spectroscopie gamma (4 ani) Dozimetrie (2 ani)
Ene Mihaela CS, doctorand (biologie moleculara - PCR) Biolog / IFIN microbiol., genetică engleză Microbiologie (3ani) ; Biol. molec. (2 ani)
Alexandru Mioara CS, doctorand (biologie taxonomie fungi) Biolog / IFIN (27 ani) microbiologie, taxonomie engleză Microbiologie (4 ani); Auditor intern (1 an)
Manea Mihaela Asistent de cercetare, doctorand (TG, DTA, DSC) Chimist / IFIN TG, DTA, FTIR engleză Chimie fizică
Almajan Eva Ruxandra Asistent de cercetare, masterand (biochimie) Biolog / IFIN (23 ani) biochimie engleză Microbiologie (1 an)
Constantin Mihai Asistent de cercetare, masterand (microbiologie) Biolog / IFIN (23 ani) microbiologie engleză Microbiologie (1 an)
Trandafir Laura Asistent de cercetare Biolog / IFIN (26 ani) microbiologie engleză Microbiologie (2 ani)
Chiriţă Daniel Asistent de cercetare Biolog / IFIN (36 ani) microbiologie engleza Microbiologie (2 ani)
Bratu Eugen IDT III Inginer / IFIN mecanica engleză polonă germană Inst. nucleare (15 ani), încercări fizico-mecanice (1 an)

^ sus