english română

Fazele de execuţie

  ETAPA I. Stabilirea caracteristicilor fizico-chimice pentru probele de chihlimbar de origine controlată (succinit şi romanit); octombrie 2007- decembrie 2007
 1. Conferinţă de presă la sediul IGR, pentru lansarea proiectului (octombrie 2007); organizare IGR, MNIR;
 2. Identificarea probelor de chihlimbar cu origine controlată, alcătuirea fişelor de obiect şi prelevarea probelor (IGR);
 3. Realizarea Lanţului Tehnologic (LTA) pentru această categorie de piese (MNIR, INCCR, UBFGG, INSB, IFIN);
 4. Lansarea Cercului Studenţesc de Arheometrie (UBFGG); noiembrie 2008;
 5. Realizarea inventarului de piese arheologice de chihlimbar din România, de epocă romană şi post-romană, şi clasarea lor ca disponibile/ indisponibile pentru expertiză de laborator (MNIR); pregătire pentru faza 2;
 6. Inventarierea tipurilor de materiale întâlnite în descoperirile arheologice de epocă romană şi post-romană; clasarea lor primară (fotografie, cântărire, descriere) în baza de date (MNIR, UBFGG); pregătire pentru faza 2;
 7. Crearea site-ului de consorţiu (rezentare proiect şi parteneriat) şi a bazelor de date operaţionale (online; MNIR)
  ETAPA II. Studiul artefactelor de epocă romană şi post-romană (ianuarie-decembrie 2008).
 1. Stabilirea proprietăţilor fizico-chimice ale artefactelor de chihlimbar de origine arheologică, de epocă romană şi post-romană (MNIR, INCCR, UBFGG, INSB, IFIN) şi realizarea unui studiu istoric preliminar;
 2. Realizarea inventarului de piese arheologice de chihlimbar din România, de epocă preistorică, şi clasarea lor ca disponibile/ indisponibile pentru expertiză de laborator (MNIR); pregătire pentru faza 3
 3. Inventarierea tipurilor de materiale întâlnite în descoperirile arheologice de epocă preistorică; clasarea lor primară (fotografie, cântărire, descriere) în baza de date (MNIR, UBFGG); pregătire pentru faza 3;
 4. Realizarea unei hărţi de distribuţie a resurselor minerale în teritoriu, de relevanţă arheologică, conform inventarului IGR (IGR, MNIR);
 5. Realizarea unui studiu de distribuţie a principalelor resurselor minerale din România, de incidenţă arheologică, conform literaturii de specialitate geologice (UBFGG);
 6. Organizarea celei de a doua reuniuni studenţeşti de Arheometrie (UBFGG, MNIR).
 7. Actualizarea site-ului propriu cu concluzii preliminare despre măsurători pe chihlimbar de origine controlată (MNIR).
 8. N.B.: din motive pur financiare, etapa a II-a a fost separată în două sub-etape (IIa şi IIb), fără a afecta activităţile descrise mai sus.

  ETAPA III. Studiul artefactelor din chihlimbar de epocă preistorică (ianuarie-octombrie 2009).
 1. Stabilirea proprietăţilor fizico-chimice ale artefactelor de chihlimbar de origine arheologică, de epocă preistorică (MNIR, INCCR, UBFGG, INSB, IFIN) şi realizarea unui studiu istoric preliminar;
 2. Pregătirea Simpozionului Internaţional Romanit; lansarea anunţurilor (martie 2009), organizare;
 3. Realizarea unui studiu de distribuţie a principalelor resurselor minerale Europa centrală, de relevanţă arheologică, conform literaturii de specialitate, cu privire specială la mineralele rare sau absente în România (UBFGG, MNIR);
 4. Realizarea unor colecţii mineralogice de referinţă, din arii-sursă (MNIR; IGR)
 5. Formularea concluziilor asupra frecvenţei şi naturii materiilor prime utilizate pentru confecţionarea podoabelor de epocă preistorică, romană şi post-romană; pregătirea pentru publicare (Internet);
 6. Proiectarea expoziţiei Geologie şi Arheologie (planificată a fi lansată în etapa următoare; MNIR, IGR).
 7. Organizarea celei de a treia reuniuni studenţeşti de Arheometrie (octombrie 2009; UBFGG, MNIR).
 8. Actualizarea site-ului propriu cu concluzii preliminare despre măsurători pe chihlimbar de origine arheologică; organizarea paginii de materiale şi arii-sursă (MNIR).
  ETAPA IV. Evaluarea rezultatelor proiectului şi diseminarea rezultatelor (noiembrie 2009-septembrie 2010).
 1. Evaluarea internă a rezultatului primelor 3 etape şi necesare corecţii pentru obţinerea unor rezultate relevante şi corect balansate ("to do list" rectificativ); tot consorţiul;
 2. Parcurgerea LTA pentru lista de obiective rectificativă (vezi supra) (MNIR, INCCR, UBFGG, INSB, IFIN);
 3. Montarea şi vernisarea expoziţiei Geologie şi Arheologie (MNIR, partenerii, ian-martie 2010);
 4. Organizarea şi susţinerea Simpozionului Internaţional Romanit (martie 2010), MNIR;
 5. Publicarea lucrărilor Simpozionului Internaţional Romanit (septembrie 2010);
 6. Evaluarea finală a proiectului şi a perspectivelor de cooperare internaţională (august 2010);
 7. Finalizarea manualului online pentru materii prime de incidenţă arheologică (august 2010).

^ sus