english română

Parteneriate extinse

Proiectul Romanit este un proiect tip "parteneriat", în care colective de la instituţii diferite se angajează, printr-un contract, să îndeplinească un anume program de cercetare, pe o durată predefinită de timp (în acest caz - 3 ani). Proiectul este finanţat din PNCDI II , exact la secţiunea "Parteneriate".

Parteneriatul contractual este realizat între Muzeul Naţional de Istorie, coordonator cu interese directe în cercetarea arheologică, dar şi în fructificarea corectă a propriului patrimoniu muzeal, şi cinci parteneri instituţionali cu rol de expert în varii domenii şi subdomenii, analiticieni şi geologi, în esenţă (vezi secţiunea Instituţii). Cine are ceva experienţă în gestiunea proiectelor de cercetare, ştie că proiectele "în şase" sunt dificile, din perspectiva managementului; cu atât mai puţin ar fi fost posibil un parteneriat de 10 instituţii, de pildă...

Chihlibarul este însă, în patrimoniul muzeelor româneşti, o materie rară. Nici măcar Muzeul Naţional nu se poate lăuda cu o colecţie care să acopere, de o manieră convenabilă, măcar, toate epocile istorice (incluzând în această noţiune generică şi preistoria), şi cu atât mai puţin toate provinciile istorice. De aici - necesitatea unui parteneriat extins. Este vorba, pe scurt, de aranjamente oficiale, de tip protocol de cooperare, care asigură altor instituţii muzeale din ţară accesul la rezultatele ştiinţifice ale proiectului, prin ofertarea de material de studiu, bucurându-se gratuit de capacităţile tehnice ale consorţiului, conform planului de cercetare. Evident, astfel de capacităţi nu sunt nelimitate, motiv pentru care priorităţile se vor selecta în baza unui principiu foarte simplu: primul venit - primul servit. Aranjamentul este perfect echitabil câtă vreme coordonatorul proiectului s-a străduit de a-şi informa toţi potenţialii colaboratori asupra derulării proiectului, anunţul public fiind făcut cu prilejul Sesiunii Pontica, de la Constanţa, pe 4 octombrie 2007.

La momentul lansării acestui site, la începutul lui decembrie 2007, există doi parteneri externi fermi ai proiectului Romanit, respectiv Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea (unul dintre cele mai importante muzee din România), şi Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca, instituţie de cercetare a Academiei Române care a realizat, din cercetări arheologice proprii, un important patrimoniu arheologic, inclusiv podoabe de chihlimbar. Într-un stadiu avansat se află negocierile cu Muzeul Banatului Montan din Reşiţa, iar discuţii preliminare au avut deja loc cu conducerile mai multor muzee majore.

Muzeului din Buzău urmează a i se face o ofertă oficială de cooperare în cursul acestei luni. Apropierea geografică a siturilor arheologice din zonă de principala arie-sursă a chihimbarului românesc (Colţi, judeţul Buzău), fac din patrimoniul acestui muzeu un posibil reper al prezenţei romanitului în necropolele preistorice, o bază de judecată statistică a prezenţei romanitului funcţie de distanţa dintre sursă şi utilizator.

Cine ar fi curios să afle detalii despre condiţiile unui parteneriat extins este rugat să ne contacteze.

^ sus