english română

Rapoarte

Faza II b - Studiul artefactelor de epocă romană şi post-romană

CUPRINS

VOLUM I – TEXT

paginaţie

fişier

Obiective generale

5

descarcă pdf - 59,0 KB

Obiectivele fazei de execuţie

5

Rezumatul fazei IIb

6

Prezentarea raportului in extenso:

 

1. Introducere. Obiective şi abordare metodologică

7

descarcă pdf - 103,0 KB

2. În căutarea materiilor prime. Investigaţii geologice.

9

descarcă pdf - 346,0 KB

2.1. Activităţi desfăşurate de Institutul Geologic Român

9

2.2. Paleobotanica si palinologia Oligocenului si Chihlimbarul de la Colti – Romania

13

2.3. Distribuţia principalelor resurse minerale de incidenţă arheologică din România.

15

2.3.1. Perioada preistorică

15

2.3.2. Perioada antică

18

2.3.3. Sfârşitul antichităţii şi perioada medievală

19

2.4. Gemele din România

25

2.5. Ocurenţe gemologice în România

29

2.6. Aspecte economice ale exploatării chihlimbarului (Romanit)

31

3. Secţiunea analitică

34

3.1. Analize GS-MS

34

3.2. Spectroscopie în infraroşu cu spectre achiziţionate în transmisie

42

3.3. Spectroscopie în infraroşu cu spectre achiziţionate în reflectanţă

46

4. Podoabe de chihlimbar în arheologia funerară romană şi postromană

53

descarcă pdf - 415,0 KB

4.1. Chihlimbarul în mormintele romane din Moesia Inferior (sec. I-III p.Chr.)

54

4.2. Podoabe de chihlimbar în descoperirile funerare din spaţiul românesc (secolul al IX-lea-începutul secolului al XIII-lea)

58

4.2.1. Evoluţia politică a spaţiului geografic interogat

58

4.2.2. Comerţul

59

4.2.3. Stadiul cercetării

60

4.3. Studii de caz în necropole de epocă romană târzie

63

4.3.1. Cadrul istoric

63

4.3.2. Necropola de la Mihălăşeni

65

4.3.3. Necropola de la Beroe

74

4.4. Consideraţii asupra circulaţiei chihlimbarului în Barbaricum de la huni la avari

81

5. Activităţi ale Laboratorului Romanit

87

descarcă pdf - 154,0 KB

5.1. Clasificarea morfologică a mărgelelor de chihlimbar

87

5.1.1. Probleme teoretice

87

5.1.2. Tabloul tipurilor şi subtipurilor

88

5.1.3. Elemente descriptive ale decoraţiei

91

5.2. Probleme de evidenţă şi prelevarea probelor

92

5.3. Discutarea rezultatelor expertizelor de laborator

95

6. Concluzii ale fazei de execuţie IIb

98

descarcă pdf - 154,0 KB

VOLUM  II – ANEXE TEHNICE

 

Bibliografie

2

descarcă pdf - 236,0 KB

Anexa 1 - Geologică

17

Harta 1 – Formaţiuni Oligocene din Carpaţii Orientali cu prognostic favorabil pentru acumulările de chihlimbar (A3)

17

descarcă jpg - 5,27 MB

Harta 2 – Formaţiuni Oligocene din Carpaţii Meridionali cu prognostic favorabil pentru acumulările de chihlimbar

18

descarcă jpg - 2,33 MB

Harta 3 – Harta geologică de detaliu a formaţiunilor Oligocene din zona de curbură a Carpaţilor Orientali

19

descarcă pdf - 90,8 KB

Harta 4 – Harta geologică a magmatitelor Neogene cu prognostic mineralogic şi petrografic favorabil pentru obiecte de interes arheologic (nemetalifere)

20

descarcă jpg - 7,79 MB

Figurile 1-12 – suport pentru secţiunea geologică

21

descarcă pdf - 509 KB

Anexa 2 – Analitică

24

Tabelul 1. Selecţie de compuşi organici volatili detectaţi in probele necunoscute studiate.

24

Tabelul 2. Identitatea compusilor organici volatili din tabelul 1

29

Tabelul 3. Abundenta procentuala a trasorilor biologici S, R si B in probele arheologice investigate

34

Cromatograme GS-MS (figurile 1-9)

35

Spectre infraroşu achiziţionate în transmisie (figurile 10-27)

47

Spectre infraroşu achiziţionate în reflectanţă (figurile 28-36)

56

Anexa 3 - Arheologică

61

Ilustraţie-suport (figurile 1-9)

61

descarcă pdf - 573 KB

Tabel 1. Schiţă de clasificare morfologică a mărgelelor

64

descarcă pdf - 353 KB

Tabel 2. Înserierea mărgelelor de la Beroe

69

descarcă pdf - 314 KB

Tabel 3. Rezultate comparate ale laboratoarelor partenere

73

descarcă pdf - 268 KB

Catalog de piese arheologice (extras)

78

descarcă pdf - 351 KB

Documente oficiale

(108)

Indicatori de rezultat generali şi specifici

11 pagini

Procesul verbal de avizare

2 pagini

Procesele verbale de recepţie

5 pagini

^ sus